Donworld Voorwaarden


Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de website www.donworld.be / www.donworld.nl en alle daaraan verbonden diensten.Artikel 1: Definities:

1.1 - De gebruiker van de website en de daaraan verbonden diensten, hierna genoemd speler.

De speler gaat akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden

Artikel 2: Algemeen

2.1 - Gratis deelname aan het spel is mogelijk.

2.2 - Tevens is het mogelijk extra virtuele speelcredits aan te schaffen door het versturen van een sms-bericht en/of het bellen naar het aangegeven 0900 nummer. Kosten zijn duidelijk vermeld op het scherm en beller en/of sms-er gaat op het moment van sms-en en/of bellen akkoord met de kosten. De eigenaar van het telefoonnummer en de sms-shortcode is Mollie B.V.. donworld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor technische fouten bij het opvragen van een pincode via Mollie B.V.

2.3 - Spelers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te vragen aan hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers om deel te nemen aan het spel en te sms-en en/of te bellen naar de op de website genoemde sms-shortcode en telefoonnummer.

2.4 - Deelname middels een mobiele telefoon kan, afhankelijk van de provider van de speler, duurder uitvallen, gelet op de extra kosten die sommige providers alsnog berekenen voor de beltijd.

Artikel 3: Technische fouten

3.1 - donworld is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen door het gebruik van de website of de daaraan verbonden diensten.

3.2 - donworld is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, geleden door het falen en/of door de technische mankementen van het belsysteem.

3.3 - donworld is niet verantwoordelijk voor schade welke geleden is geworden door technische mankementen aan de website en/of de belspellen.

3.4 - De speler kan geen aanspraak maken op enige goederen en/of vergoeding, in welke vorm dan ook, na een foute toezegging door een technische fout in de website en/of het belsysteem.

3.5 - De speler en/of lezer dient donworld ten alle tijden in kennis te stellen van enige technische mankementen. Dit is uiteindelijk beter voor beide partijen.

Artikel 4: Manipulatie van het systeem

4.1 - Indien een speler en/of lezer op een of andere wijze misbruik maakt van de website en/of de daaraan verbonden diensten, zal donworld de speler uitsluiten van verdere deelname.

4.2 - Redenen voor uitsluiting van deelname aan het spel kunnen tevens zijn : misdragingen, verbale bedreigingen aan andere spelers en/of de webmaster en schelden op het forum. Het gebruik van kwetsende en racistische teksten in spelersnamen en forumberichten wordt niet geaccepteerd en getolereerd. Dit alles geheel en al ter beoordeling van de webmaster. Discussie hierover is niet mogelijk en beslissingen van de webmaster zijn op geen enkele wijze herroepbaar.

4.3 - Het gebruik van proxies is niet toegestaan.

4.4 - Het maken van reclame voor andere websites is op geen enkele wijze toegestaan.

4.5 - Het is niet toegestaan een dubbele account aan te maken. Bij constatering hiervan zal de webmaster de speler onmiddelijk van het deelname uitsluiten.

4.6 - Indien een speler en/of lezer het systeem op welke wijze dan ook kraakt, zal mafiaforce.nl aangifte doen van misbruik bij Justitie.

4.7 - Indien een speler op een of andere wijze het belsysteem en/of de website manipuleert, waardoor de speler zichzelf en/of derden verrijkt door prijzen en/of gegevens, zal donworld aangifte doen van misbruik en behoudt donworld zich het recht voor gegevens van de speler door te geven aan Justitie.

Artikel 5: Toevoegen, wijzigen & verwijderen van spellen

5.1 - donworld behoudt zich het recht voor om het spel ten alle tijden stop te zetten en/of te verwijderen uit het systeem.

5.2 - donworld behoudt zich het recht voor het spel tussentijds te resetten, waardoor alle spelers weer eerlijke kansen krijgen. Deze reset zal 2 weken van tevoren aangekondigd worden en maximaal drie keer per jaar plaatsvinden.

Artikel 6: Aanbiedingen van derden

6.1 - De advertenties op de pagina zijn afkomstig van gerenommeerde fabrikanten en leveranciers.

6.2 - donworld is in het geheel niet verantwoordelijk te stellen voor deze advertenties.

Artikel 7: Copyright

7.1 - Niets van deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt worden en op enige wijze worden verveelvoudigd.

7.2 - Bij inbreuk zal donworld gerechtelijke stappen ondernemen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 - De inhoud van de website donworld is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

8.2 - Aan de op de website donworld aangeboden diensten en/of informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

8.3 - donworld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of foute informatie.

8.4 - donworld aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden.

8.5 - donworld heeft het recht de informatie en diensten van de website zonder enige vooraankondiging te wijzigen.

8.6 - Websites die toegankelijk zijn vanuit donworld zijn niet door donworld gecontroleerd of goedgekeurd.

8.7 - donworld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Artikel 9: Privacy

9.1 - donworld beschermt de persoonsgegevens van al haar leden.

9.2 - Email-adressen, IP-adressen en eventuele andere persoonlijke gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

9.3 - De log-gegevens blijven geruime tijd bewaard maar zijn niet voor derden opvraagbaar.

9.4 - donworld is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van forumberichten en/of eventuele schade die eruit voort zou kunnen vloeien.

Artikel 10: Slotbepalingen

10.1 - Over alles wat niet vermeld is in deze voorwaarden maar wel een beslissing vereist van donworld, beslist de directie van donworld.

10.2 - De beslissing van donworld is onherroepbaar.